Su Donarken Neden Genleşir ?

0
61

Su Donarken Neden Genleşir ?| Katı ve sıvı maddelerin belirli bir hacimleri ve ağırlıkları vardır. Özkütle yani yoğunluk adı verilen kavram ise maddenin sahip olduğu kütlenin hacmine bölünmesi ile elde edilir ve her madde için bilinen bir sayıdır. Kütle bir cismin bütünlüğü bozulmadığı sürece sabittir. Ancak hacim ve özkütle birbirleri ile ters orantılı olarak değişim gösterir. Çünkü kütle sabit bir değerdir ve bu sabitliğin korunabilmesi için hacim ve özkütlede değişim olması gerekir. Bu durum kütlenin hacime bölümü formülü ile her hacim ve her kütle için hesaplanabilir.

Maddelerin özkütle değerleri birbirinden farklı ya da birbiri ile aynı olabilir. Bu durum kimya derslerinde detaylı olarak işlenmekte ve anlatılmaktadır. Ancak siz de kütlesini ve hacmini bildiğiniz bir maddenin özkütlesini bu yöntem ile hesaplayabilirsiniz. Burada önemli olan birimlerin birbiri ile uyumlu olan cinse çevrilmesidir. Özkütle g/cm küp ya da kg/m küp olarak ifade edilen bir değerdir. Bir madde katı ise sahip olduğu şekilden yola çıkılarak hacmi hesaplanabilir. Sıvı maddeler ise bulundukları kabın şeklini aldığından hacmi bilinen ya da kolay bir şekilde hesaplanabilen kaplara alınmalıdır.

Su Donarken Neden Genleşir ?

Suyun ve Buzun Hacimlerinin Kıyaslanması

Genleşme hem sıvı hem de katı maddelere özgü olan bir özelliktir. Su da donarken hacim olarak genleşen yani hacmi artan bir maddedir. Daha önce de yazıda belirtildiği gibi bir miktar su tamamı ile buz haline dönüşür ve buz kütlesinin bütünlüğü hiçbir şekilde bozulmaz ise sabit kütlesini korumaya devam eder. Ancak suyun özkütlesi ve buzun özkütlesi yani birim hacimdeki madde yoğunlukları birbirinden farklıdır. Buzun özkütlesi sudan daha düşüktür ve bu durumu buzun su üstünde yüzmesinden de anlayabiliriz. Özkütle ve hacim sabit kütleyi korumak için ters orantılı olduğundan donarak özkütlesi azalan buzun hacmi artar. Yani bu yüzden su donarken genleşmektedir.

Siz De Deneyebilirsiniz

Suyun donarken genleşip genleşmediğini ya da ne kadar genleştiğini anlamak için siz de yarısı dolu bir şişeyi duyun bittiği yerden işaretleyip buzluğa atabilirsiniz. Çıkardığınızda buzun işaretli yerden daha yüksekte kaldığını görüp genleşmeyi tespit edebilirsiniz.

 


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here