KOSGEB ‘Yeni Girişimci Desteği’ (Detaylı Anlatım)

0
295
kosgeb-yeni-girisimci-destegi-detayli-anlatim

KOSGEB ‘Yeni Girişimci Desteği’ (Detaylı Anlatım) | Yeni Girişimci Desteği, yeni girişimcilerin başarılı bir işletme kurmalarını sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından düzenlenen bir destek programıdır.

Program kapsamında yeni girişimcilere üst limit olarak 50 bin TL geri ödemesiz, 100 bin TL geri ödemeli destek sağlanır.

Destekten yararlanma şartları

Destekten yararlanabilmek için öncelikle KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlamak gerekir. Bu eğitim, KOSGEB ve üniversiteler tarafından düzenlenir. Genel katılıma açık ve ücretsizdir, duyuruları ise BURADA yapılmaktadır. Bulunduğunuz ili seçerek en yakın eğitim başlangıç tarihini öğrenebilirsiniz. Ayrıca İŞGEM’de (İş Geliştirme Merkezi) yer alacak girişimciler de bu desteğe başvuru yapabilir.

Program yeni girişimcilere destek verdiğinden başvuru tarihi itibariyle söz konusu girişim ile aynı faaliyet alanında son 1 yıl içerisinde bir şahıs işletmesinin olmaması, ayırca herhangi bir işletmede %50 oranından fazla ortaklığa sahip olmaması gerekmektedir.

Destek onaylandıktan sonra gerçek veya tüzel kişilikte bir işletme kurulur, bu süreçte girişimci başka bir yerde sigortalı olarak çalışamaz.

Program kapsamında verilen destekler nelerdir?

Bu kapsamda girişimcilere verilen destekler şu şekildedir:

  1. Geri ödemesiz 2.000 TL işletme kuruluş desteği verilir.Kuruluşta gerekli olan makine-teçhizatlar için üst limiti 18.000 TL olan geri ödemesiz destek verilir.
  2. Kurulacak olan işletmenin giderleri için de üst limiti 30.000 TL olan geri ödemesiz destek verilir.
  3. Ayrıca girişimcilerin kurdukları işletmenin geliştirilmesi için üst limiti 100.000 TL olan geri ödemeli sabit yatırım desteği verilir.

2, 3 ve 4 numaralı desteklerde üst limit gerekli görülmesi halinde verilir, desteklerin uygulanma oranları vardır. 1. ve 2. bölgelerde %60 oranında, diğer bölgelerde ise %70 oranında olmaktadır. Bölgeler hakkında bilgi almak için: KOSGEB – YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER .

1. ve 2. bölgelerde bulunan kadın girişimci, gazi, 1.derece şehit yakını veya engelli girişimciye %80 oranında verilir, diğer bölgelerde ise %90 oranında destek verilir.

Bu bilgilere göre örneğin destek almaya hak kazanan 1. bölgede bulunan bir kadın girişimci geri ödemesiz olarak 2.000 TL işletme kurulum desteği, 14.400 TL işletme malzeme desteği, 24.000 TL işletme gideri desteği alır. Geri ödemeli olarak  80.000 TL sabit yatırım desteği alır. Yani toplamda KOSGEB’ten 120.400 TL destek alabilmektedir.

Destek Türü %60 Oran %70 Oran %80 Oran %90 Oran
İşletme
Kurulum
Desteği
2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL
İşletme
Malzeme
Desteği
10.800 TL 12.600 TL 14.400 TL 16.200 TL
İşletme
Gider
Desteği
18.000 TL 21.000 TL 24.000 TL 27.000 TL
Sabit
Yatırım
Desteği
60.000 TL 70.000 TL 80.000 TL 90.000 TL
TOPLAM 90.800 TL 105.600 TL 120.400 TL 135.200 TL

 

Değerlendirme süreci nasıl gerçekleşir?

Başvurunuzda iş fikriniz ile sunduğunuz yazılı beyanlar dikkate alınarak 100 üzerinden bir puan verilir, elde edilen puanın %80’i alınır. Değerlendirmenin iyi sonuç vermesi halinde sözlü mülakata çağrılırsınız, burada da 100 üzerinden bir puan verilir, bu puanın %20’si alınır. Toplamda 91 ve üzeri puana sahip olan başvurular destek almaya hak kazanır. 71 ila 90 arasında puan alan başvurularda belirtilen yerler gözden geçirilerek yeniden başvuru yapması istenir. 41 ila 70 arasında puan alan başvurular başarısız kabul edilir, yeniden düzenlenerek başvuru yapılması gerekir. 41 puanın altında olan başvurular direkt olarak başarısız kabul edilir.

Destek onaylandıktan sonra süreç nasıl işler?

  1. İşletmenin kurulması için geri ödemesiz 2.000 TL geri ödemesiz destek verilir. Bu destek işletmenin kurulumunda gerekli olan noter masrafları, ticari sicil kaydı, sicil gazetesi ilanı, ticari odalara kayıt, ruhsat giderleri, yasar kasa, fatura&irsaliye basımı gibi giderler için kullanılabilir.
  2. İşletme için gerekli makine-teçhizatlar için üst limiti 18.000 TL geri ödemesiz destek bulunur. Bu destek ödemesi hemen yapılmaz. Bu destekten 24 ay içerisinde işletme için gerekli olan ekipmanların alımını fatura ibraz ederek yararlanılabilir.
  3. İşletme giderleri için üst limiti 30.000 TL olan geri ödemesiz destek bulunur. Bu destekten 24 aylık süre içerisinde aylık ödeme alarak yararlanılır. İşletmenin aylık giderleri ibraz edilmelidir. İş yeri kirası, personel net maaşı, faturalar vs. olabilir. Bu aylık ödeme tutarı üst limit olarak aylık 5 bin TL’yi ve toplamda 30.000 TL’yi aşamaz. Örneğin, %60 oranında destek alan bir girişimci aylık 3.000 TL işletme gideri ödemesi alabilir.
  4. İşletmeye sabit yatırım yapmak için üst limiti 100.000 TL olan geri ödemeli destek bulunur. Girişimci, bu destekten işletmenin gelişimi adına gerekli olan yeni makine-teçhizatlar için teminat vererek yararlanabilir.

Diğer detaylar

  • İşletme kuruluş için gerekli makine-teçhizat desteği ile aylık sabit gider desteklerinin üst limitleri; bu destekler için belirlenen üst limitlerin toplamını geçmemesi şartıyla Kurul Kararı ile % 50 oranında arttırılabilir. Yani kuruluş için 18.000 TL’den 27.000 TL’ye, sabit giderler için 30.000 TL’den 45.000 TL’ye artırılabilir. Bu iki desteğin üst limitleri toplamda 48.000 TL’yi aşamaz.
  • İşletme kurulum tarihinden önce yapılan masraflar için herhangi bir ödeme talep edilemez.

Bu süreç biraz karışık gibi görünse de işin içine girildiğinde kolaylıkla aşılacaktır. Destek şartlarından da anlaşıldığı üzere sıfır sermaye bu destekten yararlanmak mümkün olmamaktadır. Başlangıçta bir sermayenizin olması gerekir. Bu sermayeniz ile gerekli harcamaları yapmanız gerekebilir, daha sonra elbette destek programı kapsamında harcamalarınızın geri ödemesini alabilirsiniz.

Yeni Girişimcilik Desteği hakkında bir sorunuz varsa aşağıya yorum bırakarak sorabilirsiniz, en kısa sürede cevap verilecektir.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here