Belirsizlik İlkesi Ve Cern

0
24
belirsizlik-ilkesi-ve-cern

Belirsizlik İlkesi Ve Cern | Belirsizlik ilkesi, Werner tarafından ortaya atılmış olan bilimsel bir görüştür. Buna göre hiç bir molekül momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülememektedir. Ölçümlerin sağlanması için ölçümü yapılacak olan cisimlerin işlemcileri aracılığıyla ölçümler yapılmaktadır. Ve Kuantum mekaniğine göre önemli olan bu nicelikler de değil niceliklerin ölçüm sırasıdır. Ölçüm esnasında da ölçümü yapılacak nicelikler kendi içerisinde yer değiştirmedikleri takdirde bu niceliklerin aynı anda ölçümleri imkansızdır.

Ölçüm yapılması halinde de ölçüm sonuçları bize sadece ortalama sonuçları vermekte olup kesin sonuçlar belirlenememektedir. Bir parçacık için yapılan inceleme sonucu ne kadar çok gerçeği yansıtırsa eğer o kadar momentumu hakkında edinilecek olan bilgi azalmaktadırlar. Ya da bir parçacığın momentosunu ne kadar çok iyi belirlersek konumunun ne olduğuna dair edilebilecek bilgi de aynı oranda azalmaktadır. Belirsizlik ilkesi, determinizm ilkesinin tam karşıt görüşü olmakla birlikte bu ilke ile determinizmin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Determinizme göre, her madde ölçümleri kesin olarak belirlenebilir olarak savunmaktadır. Karl Werner bu ilke ile bir parçacığın fiziksel olarak farklı özelliklerini hep aynı hassasiyet ile ölçümünün imkansız olduğunu belirtmektedir. Yani ölçümde ki belirsizliği sıfıra indirmek imkansızdır.

Cern Nedir?

Cern, Avrupa nükleer araştırma merkezi olarak bilinmekte olup Fransızca kısaltması olan cern adıyla anılmaktadır. Cern laboratuvarı İsviçre ve Fransa sınırlarında yer almaktadır. Özelliği gereği dünyadaki en büyük parçacık fizik laboratuvarı olarak bilinmektedir ve bundan dolayı önemli bir konuma sahiptir. 12 ülke katılımı ile kurulmuş olup Türkiye’nin de üyesi olduğu bir topluluktur.

Avrupa Cern sayesinde fizik alanında oldukça gelişmiş ve hatta Amerika ve Rusya ile yarışabilir hale gelmiştir. Cern deneyleri yine belirsizlik ilkesine göre hareket etmektedir. Fakat ayrıca deneylerde yine kuantum fiziğinin temeli olarak bilinen schrödinger denklemi de uygulanmaktadır. Bu denkleme göre, bir cisim için konum ölçümü yapılmış ve cismin mevcut özellikleri eğer belli ise bu cismin başka andaki durumu da hesaplanabilmektedir. Bu ilke Cern deneylerinde de kullanılmaktadır. Deneylerde inceleme sağlanırken parçacıkların belli zaman dilimindeki hızlarının bilinmesi takdirinde daha sonraki hızları da tahmin edilebilmektedir.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here